Candelariella medians (Nyl.) A.L. Sm.

svícníček

Citronově žlutý lišejník s plakodiovitou stélkou, jejíž okraj tvoří drobné lalůčky, zatímco střed granulky nebo izídie. Připomíná běžný druh Caloplaca decipiens, která má zpravidla sorály, oranžovější odstín a s KOH reaguje fialově. Tento saxikolní svícníček roste na přirozených i antropogenních substrátech. Těmi nejčastějšími jsou vápencové skály, beton a další vápníkem obohacené stavby. Nápadně upřednostňuje vrcholové partie skalních substrátů, které bývají často obohacené živinami z exkrementů ptactva. Těžištěm jeho rozšíření je mediteránní Evropa, odkud postupně vyznívá směrem na sever. V ČR patří k poměrně vzácným lišejníkům. Poměrně častý je na Pálavě. Další lokality jsou už jen řídce roztroušeny v oblastech s vápnitými horninami (např. Český kras, Týnčanský kras, pošumavské vápence).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 29. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024