Candelariella kuusamoënsis Räsänen

svícníček

Taxonomicky nejasný lišejník, vyžadující další studium. Byl popsaný z mechorostů v severním Finsku (dnes již součást Ruska). Jeho typový materiál je morfologicky přechodný mezi druhy C. vitellina a C. coralliza, ale atypicky obsahuje sytě žlutý až téměř oranžový pigment (Westberg & Sohrabi 2012). Ve střední Evropě jsou tímto jménem označovány nejčastěji lignikolní exempláře, morfologicky víceméně odpovídající druhu C. coralliza. Typicky lze takové lišejníky nalézt na exponovaném opracovaném dřevu jehličnanů, které je obohacené živinami (např. exkrementy ptáků nebo ze zemědělské činnosti). Tím nejčastěji bývají střechy různých dřevěných staveb, zejména ve vyšších polohách. Častými doprovodnými druhy bývají Micarea denigrata a Pseudothelomma ocellatum. Z ČR existuje jediný publikovaný údaj, a to z podhůří Orlických hor z nadmořské výšky 400 m.

Literatura: Halda J.P., Palice Z. & Peksa O. (2005): Tři pozoruhodné nálezy lišejníků z podhůří Orlických hor. – Orlické hory a Podorlicko 13: 317–319.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024