Candelariella efflorescens agg.

Skupina dvou epifytických taxonů se sorediozními stélkami – C. efflorescens s. str. a C. xanthostigmoides. Tyto lišejníky tvoří areolky až šupinky se sorediózním okrajem, které postupem času přecházejí do souvislých sorediózních povlaků. Oba zástupce lze spolehlivě určit pouze v plodném stavu, který je zřídkavý. Morfologicky podobným, nicméně dobře odlišitelným druhem, je C. reflexa, která vytváří jednotlivé drobné růžicovité stélky s povrchovými sorály. V minulosti byly mylně zástupci tohoto agregátu uváděny právě pod jménem C. reflexa. Záměna hrozí např. také s krásnicí Caloplaca flavocitrina, která se vzácně vyskytuje i jako epifyt. Její stélka však reaguje s KOH fialově.

Literatura: Lendemer J. C. & Westberg M. (2010): Candelariella xanthostigmoides in North America. – Opuscula Philolichenum 8: 75–81.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae Candelariella

nejčastější synonyma:Candelariella reflexa auct.

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 924, z toho ověřených 695. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024