Candelariella efflorescens R.C. Harris & W.R. Buck

svícníček

Epifytický druh tvořící žluté sorediózní stélky, který lze spolehlivě určit dle počtu výtrusů ve vřeckách. Ta obsahují 12 až 32 askospór. Determinaci však výrazně komplikuje fakt, že apotécia se tvoří jen vzácně. Sterilní stélky tudíž nejde jednoznačně odlišit od velmi podobného druhu C. xanthostigmoides s 8-sporickými vřecky. Rozšíření a ekologie tohoto taxonu v Evropě i v ČR nejsou podrobně známy. Pravděpodobně se však jedná o běžný lišejník, který roste především na světlé borce listnatých stromů v lesní i otevřené krajině.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae Candelariella


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 33, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024