Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn.

svícníček korálovitý

Lišejník význačný svou silnou žlutou areolovitou stélkou. Má poměrně vyhraněnou ekologii – upřednostňuje exponované a víceméně eutrofizované skály a balvany. Typicky se jedná o vrcholky kyselých vulkanických nebo silikátových skal, kde sedávají a kálí ptáci. Na úživnějších stanovištích bývá rozšířen i mimo tento specifický biotop. V Evropě se jedná o široce rozšířený a relativně častý druh. V ČR je lokálně hojný od nížin do hor v oblastech s dostatkem vhodných stanovišť. V některých případech může být problematické odlišení od běžného druhu C. vitellina, jehož stélka je zpravidla tvořená šupinami nebo placatými areolami. Variabilita i ekologie obou druhů se částečně překrývá a někteří autoři dokonce považují druh C. coralliza za krajní morfotyp od C. vitellina.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 213, z toho ověřených 134. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024