Candelariella boleana Etayo, Palice & T. Sprib.

svícníček

Lišejník makroskopicky víceméně totožný s běžným druhem C. xanthostigma, od něhož i dalších evropských zástupců rodu se liší kulovitými výtrusy, kterých se ve vřecku tvoří 16–32. Preferuje listnaté dřeviny s kyselejší borkou v podhorských a horských oblastech. Protože jde o lišejník popsaný až v roce 2009 (Etayo et al. 2009), jeho celkové rozšíření není zatím známé. Doposud byl zaznamenán v několika evropských státech a zřejmě se jedná o vzácný druh. První a zatím jediné nálezy z ČR pocházejí z cínového dolu u Rolavy v Krušných horách a z bučiny v Českém lese (Šoun et al. 2022).

Literatura: Etayo J., Palice Z. & Spribille T. (2009): Candelariella boleana, a new epiphytic species from southern and central Europe (Candelariaceae, Ascomycota). – Nova Hedwigia 89: 545–552. Šoun J., Bouda F., Peksa O. & Uhlík P. (2022): Zajímavé nálezy lišejníků ze západních Čech I. – Erica 29: 15–38.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024