Candelariella blastidiata Yakovchenko

svícníček

Svíčníček charakteristický žlutými biatorinními apotécii a šedou až šedozelenou, šupinkovitou stélkou, na okrajích tvořící blastidie. Roste na borce listnatých stromů s vyšším pH borky. Vyskytuje se ve světlých lesích i volné krajině (parky, stromořadí apod.). Candelariella blastidiata je zatím známá z omezeného množství lokalit v Evropě, Asii a Severní Americe. Z Evropy je uváděna ze střední a východní části kontinentu. Na našem území se jedná o vzácný lišejník, který byl doposud nalezen pouze na několika lokalitách.

Tento taxon byl popsán teprve nedávno a je velmi blízce příbuzný druhu C. subdeflexa, od kterého se liší především přítomností charakteristických blastidií (Yakovchenko et al. 2017). Morfologickou zvláštností obou taxonů je přítomnost konidiogenních buněk na spodní straně šupinek, uvolňujících kulovité konidie (Westberg 2007).

Literatura: Westberg M. (2007): Candelariella (Candelariaceae) in western United States and northern Mexico: the species with biatorine apothecia. – Bryologist 110: 365–374. Yakovchenko L.S., Vondrák J., Ohmura Y., Korchikov E.S., Vondrákova O.S. & Davydov E.A. (2017): Candelariella blastidiata sp. nov. (Ascomycota, Candelariaceae) from Eurasia and North America, and a key for grey thalli Candelariella. – Lichenologist 49: 117–126.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024