Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.

svícníček vápnomilný

Saxikolní lišejník se zanořenou nebo jen málo vyvinutou stélkou a nápadnými žlutými apotécii. Patří k běžným druhům na vápnitých substrátech v různých nadmořských výškách. Hojný je na betonu, omítce, vápencových skalách apod. Patří k rychlým kolonizátorům nových substrátů a osídluje i raná sukcesní společenstva (r-stratég). Tento téměř kosmopolitní svícníček je častý v Evropě i v ČR. Na atypických substrátech (např. zaprášené dřevo, bazické silikáty) může být zaměněn s druhem C. vitellina, který ale zpravidla tvoří areolovitou nebo šupinovitou stélku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 336, z toho ověřených 181. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024