Candelaria pacifica M. Westb. & Arup

svícník

Stélku tohoto lišejníku tvoří žloutkově žluté lalůčky až drobné růžice, kterým na spodní straně chybí kůra, tudíž mají pavučinkovitý vzhled. Candelaria pacifica je epifytem na borce listnatých stromů, jejichž borka má vyšší pH. Preferuje otevřenou krajinu (okraje lesů, stromořadí, solitérní dřeviny) a dobře snáší i mírně eutrofní stanoviště. Jeho rozšíření v Evropě není podrobně známé (druh byl popsán až v roce 2011). V ČR je zřejmě o něco hojnější nežli podobná C. concolor a vyskytuje se roztroušeně na většině území, a to hlavně v pahorkatinách až v podhorských oblastech.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 29. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024