Candelaria concolor agg.

Skupina vzájemně podobných druhů C. concolor a C. pacifica, které od sebe v minulosti nebyly odlišovány. Veškeré starší údaje lze proto nalézt pod jménem C. concolor. Determinační znaky jsou v charakteru stélky, spodní kůry a na rhizinech (viz např. Westberg & Arup 2010). Podobným lišejníkem je také Xanthoria candelaria, která se vyznačuje víceméně keříčkovitou stélkou a výraznou K+ purpurovou až fialovou reakcí.

Literatura: Westberg M. & Arup U. (2010): Candelaria concolor – a rare lichen in the Nordic countries. – Graphis Scripta 22: 38–42.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae Candelaria


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 57, z toho ověřených 49. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024