Candelaria concolor (Dicks.) Stein

svícník jednobarevný

Žlutý lišejník s drobnou, citronově žlutou, růžicovitou stélkou, a dlouhými bílými rhiziny. Občas tvoří i drobné šupinovité stélky, a pak se velmi podobá recentně popsanému druhu C. pacifica. V minulosti tyto druhy nebyly odlišovány a veškeré údaje byly uváděny jako C. concolor. Kromě morfologických znaků lze drobné rozdíly nalézt také v ekologii. Candelaria concolor se poměrně často vyskytuje na mechatých kmenech nebo vzácněji na bazických mechatých skalách. Mimo to se stejně jako C. pacifica objevuje přímo na úživnější borce listnatých stromů v otevřené krajině (parky, aleje apod.). V Evropě se jedná o široce rozšířený, ale spíše roztroušený, jen lokálně častější druh. Recentní údaje z našeho území jsou poměrně zřídkavé. Zvláště v severní části ČR bude aktuálně velmi vzácný, což je zřejmě pozůstatek silné imisní zátěže v minulém století.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 31, z toho ověřených 29. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024