Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb.

nitroplodka šedá

Nitroplodka šedá je charakteristická bíle ojíněnou, přitisklou šupinovitou stélkou a přítomností černé spodní kůry. Ta je zpravidla patrná při okrajích areol jako černý lem. Jedná se o boreo-montánní až arkto-alpinský cirkumpolární druh, rostoucí na reliktních stanovištích i v nižších polohách. Najdeme ho většinou na holé vápnité zemi, humusu a mechorostech na otevřených stanovištích. V minulosti byl uváděn z řady lokalit v ČR, ale údaje vyžadují revizi. Část historických položek bylo revidováno Breussem (1990), a ty potvrzené pocházejí ze Sněžky v Krkonoších, od Chrudimi a Žďáru nad Sázavou. Aktuálně byl sbírán v Moravském krasu u Vilémovic a neověřený údaj pochází také z NPR Špraněk v Litovelském Pomoraví.

Literatura: Breuss O. (1990): Die Flechtengattung Catapyrenium (Verrucariaceae) in Europa. – Stapfia 23: 1–153.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae CatapyreniumČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024