Catapyrenium daedaleum (Kremp.) Stein

nitroplodka labyrintická

U šupinaté stélky této nitroplodky chybí, na rozdíl od podobného druhu C. cinereum, spodní kůra. Ekologickými nároky a rozšířením je jí však velmi podobná. Má také boreálně-montánní až arkto-alpinské rozšíření a roste na vápnité holé zemi, humusu a mechorostech. Z území ČR byla v minulosti uváděna roztroušeně z vápencových lokalit, včetně některých maloplošných. Údaje však vyžadují revizi. Recentně je známa pouze z bývalého vápencového lomu u Chýnova v jižních Čechách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae CatapyreniumČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024