Clavascidium lacinulatum (Ach.) M. Prieto

nitroplodka

Jediný náš zástupce nitroplodek rodu Clavascidium. Od podobného rodu Placidium a zvláště běžného druhu P. squamulosum se liší přítomností bílých rhizin, laločnatými šupinami, přítomností pyknid v ploše šupin a menšími askosporami.

Clavascidium lacinulatum má v Evropě těžiště rozšíření v Mediteránně-Atlantské oblasti. Ve střední Evropě je druh vzácný. Roste na holé vápencové nebo sprašové zemi na otevřených stanovištích v nízkých polohách. Z ČR byl uváděn v minulosti z několika lokalit, např. z opuštěných vápencových lomů u Grygova na Olomoucku, Stránské skály u Brna, Ivančic atd. Současné údaje však chybějí.

Literatura: Prieto M. & Westberg M. (2017): Clavascidium. – In: Moberg R., Tibell S. & Tibell L. [eds], Nordic Lichen Flora 6: 18–19.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Clavascidium

nejčastější synonyma:Placidium lacinulatum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024