Cetrelia olivetorum agg.

Skupina sorediozních, velmi podobných druhů C. cetrarioides, C. monachorum a C. olivetorum. Morfologicky se liší pouze drobnými znaky a vyjma C. olivetorum jsou i stélkovými reakcemi těžko odlišitelné. K jejich spolehlivému určení je nejlepší tenkovrstvá chromatografie. Pojetí taxonů se z těchto důvodu v průběhu času měnilo, ale v současné době jsou většinou uznávány jako samostatné druhy. Historie jejich rozšíření v ČR je nejasná a je nutná revize herbářového materiálu. Ve střední Evropě se vzácně vyskytuje ještě jeden druh, C. chicitae, a teoreticky by mohl být objeven i na našem území.

Literatura: Obermayer W. & Mayrhofer H. (2007): Hunting for Cetrelia chicitae (Lichenized Ascomycetes) in the eastern European Alps (including an attempt for a morphological characterization of all taxa of the genus Cetrelia in Central Europe). – Phyton 47: 231–290.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Cetrelia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 28, z toho ověřených 27. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024