Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb.

terčovka růžovějící

V ČR zřejmě nejvzácnější zástupce rodu Cetrelia, jehož ojedinělé nálezy pocházejí častěji i z nižších poloh, např. z dubů v zachovalých lesích v údolích řek. Obecně se vyskytuje na borce listnatých dřevin v zachovalých světlých lesích nebo parkové krajině včetně hrází rybníků. Také v jihovýchodní části střední Evropy preferuje nižší nadmořské výšky a je vzácnější než C. cetrarioides a C. monachorum (Obermayer & Mayrhofer 2007). Podobně jako ostatní zástupci tohoto rodu je i C. olivetorum citlivá k znečištění ovzduší. Historie rozšíření tohoto druhu u nás není známá, jelikož nebyl vždy rozlišován od ostatních zástupců rodu.

Literatura: Obermayer W. & Mayrhofer H. (2007): Hunting for Cetrelia chicitae (Lichenized Ascomycetes) in the eastern European Alps (including an attempt for a morphological characterization of all taxa of the genus Cetrelia in Central Europe). – Phyton 47: 231–290.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae CetreliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024