Cetrelia monachorum (Zahlbr.) W. L. Culb. & C. F. Culb.

terčovka

Aktuálně nejhojnější ze tří zástupců rodu Cetrelia na našem území. Také v jihovýchodní části střední Evropy bylo na základě podrobné revize zjištěno, že je nejčastějším druhem rodu a nejběžnější v nadmořských výškách okolo 800 m (Obermayer & Mayrhofer 2007). Podobně jako ostatní druhy roste na listnatých stromech a keřích od pahorkatin do hor, a to jak v zachovalých lesních porostech, tak vzácněji i v otevřené krajině. Je citlivá k znečištění ovzduší a acidifikaci substrátů. Historie rozšíření tohoto druhu u nás není známá, jelikož nebyl rozlišován především od C. cetrarioides. Nejvíce recentní lokalit je známo z jižních Čech.

Literatura: Obermayer W. & Mayrhofer H. (2007): Hunting for Cetrelia chicitae (Lichenized Ascomycetes) in the eastern European Alps (including an attempt for a morphological characterization of all taxa of the genus Cetrelia in Central Europe). – Phyton 47: 231–290.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae CetreliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 33, z toho ověřených 33. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024