Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb.

terčovka pukléřkovitá

Vzácnější epifytický druh, rostoucí u nás především na listnatých stromech a keřích od pahorkatin do hor. V současné době byl nalezen jak v pralesovitých porostech, tak v otevřené zemědělské krajině na trnkách a hlozích. Podobně jako ostatní zástupci tohoto rodu je i C. cetrarioides citlivá k znečištění ovzduší. Historie rozšíření tohoto druhu u nás není známá, jelikož nebyl odlišován především od C. monachorum. Na základě podrobné revize alpského materiálu (Obermayer & Mayrhofer 2007) bylo zjištěno, že je v jihovýchodní části střední Evropy druhým nejčastějším druhem rodu a nejběžnější v nadmořských výškách okolo 1000–1200 m. Vypadá to, že situace u nás bude obdobná.

Literatura: Obermayer W. & Mayrhofer H. (2007): Hunting for Cetrelia chicitae (Lichenized Ascomycetes) in the eastern European Alps (including an attempt for a morphological characterization of all taxa of the genus Cetrelia in Central Europe). – Phyton 47: 231–290.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae CetreliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 27, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024