Chaenothecopsis nigra Tibell

Nelichenizovaná kalicioidní houba charakteristická světlými askosporami s kontrastujícím tmavým septem. Vyskytuje se především ve starších vlhkých horských a boreálních lesích, kde roste zpravidla v asociaci s řasami na dřevě či borce stromů s kyselým pH. Z Evropy je poměrně řídce uváděn a patří k méně známým zástupcům rodu. V ČR je nejvíce lokalit známých ze Šumavy. Dále je uváděn také z Českého lesa, Krkonoš, Hrubého Jeseníku a Českého ráje. Údaje pocházejí z borky smrků nebo ze dřeva. V Českém ráji (PR Bažantník) byl zjištěn na starých dubech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Mycocaliciales Mycocaliciaceae ChaenothecopsisČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024