Circinaria gibbosa (Ach.) A. Nordin, Savić & Tibell

misnička hrbolatá

Saxikolní lišejník silikátových substrátů. Výskyt tohoto druhu v ČR je nejasný a lze ho teoreticky očekávat v našich nejvyšších pohořích. V minulosti byl sice hojně uváděn (viz katalog Vězda & Liška 1999), ovšem tyto údaje se pravděpodobně vztahují k podobnému taxonu C. caesiocinerea, která by se měla lišit především chemismem stélky (Wirth et al. 2013). Dle některých prací se zdá, že misnička hrbolatá je severským taxonem (např. Nimis et al. 2018). Údaje z našeho území vyžadují důkladnou revizi.

Literatura: Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. Band 1, 2. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae Circinaria

nejčastější synonyma:Aspicilia gibbosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024