Lobothallia alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner

misnička

Nápadná misnička s plakodiovitou stélkou, porůstající osluněné přirozené výchozy bazických skal, typicky diabázů a vápnitých slepenců. Roste např. také na hadcích nebo dalších typech vápníkem obohacených silikátů. V ČR se jedná o vzácnější teplomilný druh nižších poloh. Více lokalit se nachází pouze v širším okolí Prahy a Brna. Menší hnědé stélky jsou někdy zaměňovány za druh L. praeradiosa (viz komentář u tohoto taxonu).

Literatura: Suza J. (1947): Praebohemikum a lišejníky. – Věstník Královské České Společnosti Nauk 1946/1: 1–34.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae LobothalliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 33, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024