Lobothallia controversa Cl. Roux & A. Nordin

misnička pomoučená

Lišejník připomínající druh Circinaria calcarea, avšak tvořící silnější stélky a výrazně menší askospory o velikosti 10–12,5 × 7–9,5 µm. Jako zatím jediný známý zástupce čeledi Megasporaceae obsahuje terpenoidy a někdy může tvořit i látky z komplexu kyseliny stiktové, včetně k. norstiktové (Roux et al. 2016, Paukov et al. 2019).

Jedná se o vápnomilný a světlomilný lišejník, který bude zřejmě častější v Mediteránu a stepních oblastech střední Asie, odkud zatím pocházejí dosavadní údaje (Roux et al. 2016, Paukov et al. 2019). Z našeho území existují dva historické neověřované doklady od Mikulova (Kovář 1908, jako Aspicilia calcarea var. concreta f. farinosa) a jeden z Prokopského údolí v Praze (Servít 1911, jako Lecanora farinosa). Nedávno byl lišejník zaznamenán v Českém krasu. U sebraného dokladu byla rovněž potvrzena přítomnost terpenoidů ve stélce pomocí TLC (Z. Palice, nepubl.).

Literatura: Kovář F. (1908): Druhý příspěvek ku květeně lišejníků moravských. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 10: 19–42. Servít M. (1910): Zur Flechtenflora Böhmens und Mährens. – Hedwigia 50: 51–85. Roux C., Nordin A. & Bertrand M. (2016): Lobothallia controversa Cl. Roux & A. Nordin sp. nov., correspondant au Lecanora farinosa sensu Nyl. non (Flörke) Nyl. – Herzogia 29: 586–595. Paukov A. G. et al. (2019): Three new species, new combinations and a key to known species of Lobothallia (Megasporaceae). – Lichenologist 51: 301–322.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae Lobothallia

nejčastější synonyma:Aspicilia farinosa, Lecanora farinosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024