Lobothallia melanaspis (Ach.) Hafellner

misnička

Tato saxikolní misnička se vyskytuje na osvětlených silikátových kamenech kolem horských potoků a jezer, typicky v jejich dostřikové zóně. Obecně se jedná o boreálně-horský druh, který je ve střední Evropě vzácný. Více lokalit je uváděno jen z Alp a Tater. Z ČR existují pouze dva historické údaje z počátku 20. století, které se mohou vztahovat k tomuto taxonu, a to údaj ze dvou mikrolokalit na Třebíčsku (Picbauer 1911) a nález z Křemelné ze Šumavy (Hilitzer 1929). Další dva literární odkazy zmíněné v katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) se s největší pravděpodobností nevztahují k tomuto taxonu, nebo nepocházejí z našeho území.

Literatura: Picbauer R. (1911): Dodatky ku květeně moravské. A) Lišejníky (Lichenes). – Věstník klubu přírodovědného v Prostějově 14: 75–84. Hilitzer A. (1929): Addenda ad lichenographiam Bohemiae. Series III. (Species in Bohemia novae asterisco notatae sunt.). – Acta Botanica Bohemica 8: 104–118.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae LobothalliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024