Cladonia cervicornis agg.

Skupina tří velmi podobných lišejníků, jejichž druhové vymezení zatím nebylo uspokojivě vyřešeno. Z ČR jsou uváděny druhy C. cervicornis a C. verticillata, ale mohl by se zde teoreticky vyskytovat i oceanický druh C. pulvinata, který ve stélce tvoří psoromovou kyselinu.

Literatura: Van Herk C. M. & Aptroot A. (2003): A new status for the Western European taxa of the Cladonia cervicornis group. – Bibliotheca Lichenologica 86: 193–203.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024