Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.

dutohlávka jehlicovitá

Hnědoplodý druh s šídlovitými, jemně sorediózními podétii. Velmi podobným taxonem je C. ochrochlora, která se odlišuje robustními podétii s nápadně kornatou bází a častými drobnými pohárky. Předběžné molekulární analýzy (Pino-Bodas et al. 2011) však neprokázaly rozdíly mezi oběma taxony, přesto jsou v tomto atlasu typické formy C. ochrochlora evidovány zatím separátně, pouze na základně morfologických odlišností. Nezřídka vyrůstá C. coniocraea pouze ve formě přízemních šupin. Pak bývá prakticky neodlišitelná od dalších podobných druhů, např. C. fimbriata.

Dutohlávka jehlicovitá patří k vůbec nejhojnějším evropským zástupcům rodu a zároveň je druhým nejčastěji zaznamenávaným lišejníkem v ČR. Zpravidla ji potkáme na tlejícím dřevě a bázích stromů, ale objevuje se také na kyselé půdě, vzácněji i na mechatých skalách. Má velmi širokou ekologickou amplitudu a vyskytuje se na různorodých stanovištích od nížin do hor. Roste hojně na celém našem území.

Literatura: Pino-Bodas R., Burgaz A.R., Martín M.P. & Lumbsch H.T. (2011): Phenotypical plasticity and homoplasy complicate species delimitation in the Cladonia gracilis group (Cladoniaceae, Ascomycota). – Organisms Diversity & Evolution 11: 343–355.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3260, z toho ověřených 1635. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024