Cladonia coccifera agg.

V pojetí tohoto atlasu zahrnuje komplex C. coccifera pět červenoplodých pohárkatých dutohlávek s kyselinou usnovou: C. borealis, C. coccifera, C. deformis, C. diversa a C. pleurota. Zatímco chemicky unikátní C. borealis je jediným monofyletickým lišejníkem skupiny (Stenroos et al. 2019), ostatní zástupci jsou i v současnosti rozlišovány na základně morfologického konceptu (Steinová et al. 2013). Cladonia deformis a C. pleurota jsou charakteristické svými sorediózními pohárky. Zbylé taxony mají na povrchu podétií granulky, destičky a mikrošupiny.

Literatura: Stenroos S., Pino-Bodas R., Hyvönen J., Lumbsch H.T. & Ahti T. (2019): Phylogeny of the family Cladoniaceae (Lecanoromycetes, Ascomycota) based on sequences of multiple loci. – Cladistics 35: 351–384. Steinová J., Stenroos S., Grube M. & Škaloud P. (2013): Genetic diversity and species delimitation of the zeorin-containing red-fruited Cladonia species (lichenized Ascomycota) assessed with ITS rDNA and β-tubulin data. – Lichenologist 45: 665–684.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 484, z toho ověřených 122. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024