Cladonia coccifera (L.) Willd.

dutohlávka červcová

Tato červenoplodá dutohlávka vytváří vyšší, relativně široká podécia, která jsou ve spodní části kornatá a horní část bývá pokryta nepravidelnými, šupinovitými destičkami. Po několika letech v herbáři se na jejím povrchu vytvářejí drobné krystalky zeorinu, což je další charakteristický znak tohoto lišejníku a jemu příbuzných.

Dutohlávka červcová roste nejčastěji na kyselé půdě, humusu či mechatých skalách. Běžná bývá na horských sutích a v terikolních společenstvech nad horní hranicí lesa. Uváděna je ale také z pískovcových skalních měst, hadců či antropogenních stanovišť (např. odkališť). Ve střední Evropě patří spíše k horským lišejníkům. V nižších polohách ji často zastupují podobné příbuzné druhy, hlavně C. diversa. V minulosti však nebyly zástupci skupiny C. coccifera agg. rozlišovány.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 65, z toho ověřených 63. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024