Cladonia ciliata Stirt.

dutohlávka brvitá

Velká dutohlávka připomínající C. arbuscula nebo C. rangiferina, od nichž se liší převažujícím ditochomickým větvením a jemnější stélkou tvořenou tenčími hlavními větvičkami, které obvykle nepřesahují v tloušťce 1 mm (Burgaz et al. 2020). Je známa ve dvou chemotypech, které se liší přítomností kyseliny usnové. Typ obsahující pouze fumarprotocetra­rovou kyselinu vykazuje oceanické rozšíření a jeho výskyt na našem území vyžaduje ověření. Typ s kyselinou usnovou, od nás uváděný např. jako C. tenuis nebo C. ciliata var. tenuis, se roztroušeně objevuje především v západní části ČR a pouze lokálně na Moravě, např. v Podyjí. Celkově má tento druh v Evropě subatlantský areál (Litterski & Ahti 2004). Roste v terikolních společenstvech na vřesovištích, písčinách, v suchých trávnících, v okolí skalních výchozů, reliktních borech i světlých acidofilních doubravách. Ve vyšších polohách je o poznání vzácnější nežli jeho známější příbuzní C. arbuscula a C. rangiferina.

Literatura: Litterski B. & Ahti T. (2004): World distribution of selected European Cladonia species. – Symbolae Botanica Upsalienses 34: 205–236. Burgaz A. R., Ahti T. & Pino-Bodas R. (2020): Mediterranean Cladoniaceae. – Sociedad Española de Liquenología (SEL), Madrid.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 196, z toho ověřených 171. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024