Cladonia chlorophaea agg.

Skupina pohárkatých dutohlávek lišících se primárně svými sekundárními metabolity. Morfologicky se jedná o lišejníky s hrubými sorédiemi až drobnými granulkami na povrchu podétií. V rámci značné variability těchto povrchových struktur se objevují i exempláře zaměnitelné např. s Cladonia fimbriata nebo C. pyxidata. Z českých zástupců do tohoto agregátu řadíme druhy C. asahinae, C. chlorophaea s. str., C. cryptochlorophaea, C. grayi, C. merochlorophaea a C. novochlorophaea. Na našem území lze očekávat objevení ještě dalšího zástupce, druhu C. homosekikaica. Někdy bývají k této skupině řazeny i C. conista a C. humilis, které však tvoří jemné sorédie a kornatou bázi podétií, tudíž je zde řadíme mimo agregát C. chlorophaea.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1125, z toho ověřených 198. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024