Cladonia cornuta (L.) Hoffm.

dutohlávka rohatá

Lišejník podobný druhu C. gracilis charakteristický hnědavými, zašpičatělými a zpravidla nevětvenými podétii, která jsou v horní části (cca třetině) jemně sorediózní. Problematické může být i odlišení od některých forem C. ochrochlora s výrazně kornatou bází.

Cladonia cornuta roste na půdě, humusu či rašelině, ale může se objevit také na dřevě. Jedná se o boreo-montánní až subarkticko-alpinský druh. Na našem území roste roztroušeně hlavně v podhorských a horských oblastech, ale je známa celá řada nálezů i z nižších poloh. Typickými stanovišti jsou sutě, skalní výchozy a rašelinné lesy. Uváděn je ale také z dalších biotopů, např. z hadcových výchozů, a dokonce i z antropogenních stanovišť.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 115, z toho ověřených 89. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024