Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke

dutohlávka Floerkeova

Červenoplodá dutohlávka velmi blízká běžnému druhu C. macilenta. Zásadním znakem je povrch podétií, který je u C. floerkeana korovitý nebo granulózní, zatímco C. macilenta bývá jemně sorediózní. Navíc C. floerkeana bývá bohatě plodná a známé jsou i drobné odlišnosti v sekundárních metabolitech (Ahti & Stenroos 2013).

Dutohlávka Floerkeova je primárně terikolním druhem minerálních půd, písku či rašeliny. Vyskytuje se také na skalách a ojediněle na dřevě či bázích stromů. Rozšíření v Evropě i v ČR není jednoznačně prozkoumané z důvodu častých záměn s C. macilenta. Zřejmě se jedná o široce rozšířený, ale jen lokálně častější lišejník. Na našem území bude pravděpodobně vzácnější, s více lokalitami snad jen na písčitých substrátech v západních Čechách.

Literatura: Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 231, z toho ověřených 105. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024