Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh.

dutohlávka velkolupenná

Lišejník charakteristický velkými přízemními šupinami a zpravidla nevětvenými podetii, jejichž odkorněný povrch pokrývají okrouhlé šupiny. Ve stélce je obsažena kyselina psoromová (Pd+ žlutá reakce). Jedná se o horský druh dutohlávky, na reliktních typech stanovišť sestupující i do nižších poloh. Nejčastěji roste na kyselé půdě, humusu či mechatých balvanech na sutích, vřesovištích a v reliktních borech na pískovcových skalách. Ve střední Evropě patří k roztroušeným druhům, lokálně hojnějším např. na horských sutích. Na našem území se objevuje v pohraničních pohořích, Brdech a v severočeské pískovcové oblasti. Údaje scházejí z flyšových pohoří Karpat.

Literatura: Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. & Peksa O. (2011): Zajímavé nálezy vzácných a přehlížených dutohlávek v České republice. – Bryonora 48: 34–50.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia

nejčastější synonyma:Cladonia alpicola
ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 71, z toho ověřených 53. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023