Cladonia merochlorophaea Asahina

dutohlávka

Zástupce taxonomicky obtížné skupiny C. chlorophaea, který je spolehlivě odlišitelný pouze na základě sekundárních metabolitů. Diagnostickou látkou je kyselina merochlorophaeová, vykazující KC+ červenou až fialovou a UV+ bělavou reakci. V terénu lze její přítomnost odhadnout podle častého hnědavého zbarvení pohárků.

Cladonia merochlorophaea je kosmopolitně rozšířený druh, který patří k hojným evropským dutohlávkám. V ČR roste po celém území od nížin do hor na lesních i nelesních stanovištích. Substrátově je poměrně nevyhraněný – objevuje se na půdě, humusu, tlejícím dřevě i bázích stromů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 308, z toho ověřených 254. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024