Cladonia mitis Sandst.

dutohlávka

Velká dutohlávka blízká druhu C. arbuscula, od něhož se liší absencí furmarprotoce­trarové kyseliny (Pd- a zpravidla nehořká chuť) a celkově užšími koncovými větvičkami, které jsou zpravidla orientované různými směry. Tím může připomínat i vzácnější C. portentosa, která nápadně svítí v UV světle.

Tento půdní lišejník patří v Evropě k široce rozšířeným a místy častým druhům. V ČR se vyskytuje roztroušeně od nížin vysoko do hor. Výrazně hojnější je však v západní části země. Preferuje kyselé půdy na písčinách, sutích, vřesovištích, kolem skalních výchozů, v suchých trávnících, borových lesích i alpinském bezlesí.

Dvojice dutohlávek C. arbuscula a C. mitis se často vyskytuje na společném stanovišti a jejich odlišení v terénu často bývá komplikované. Dle molekulárních znaků tvoří C. mitis monofyletickou linii v rámci C. arbuscula (Ahti & Stenroos 2013).

Literatura: Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia

nejčastější synonyma:Cladonia arbuscula subsp. mitis

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 301, z toho ověřených 171. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024