Cladonia squamosa Hoffm.

dutohlávka šupinatá

Velmi variabilní dutohlávka, jejíž nevětvená až mírně větvená podetia jsou zpravidla hustě pokryta šupinami. Charakteristická je pak přítomnost kyseliny squamatové, díky které lišejníky nápadně svítí v UV světle. Existuje však také chemotyp s kyselinami thamnolovou a barbatovou, který je v tomto atlasu veden na samostatné kartě jako var. subsquamosa.

Tento běžný druh se vyskytuje na kyselé půdě, humusu, tlejícím dřevě, mechatých skalách i na bázích stromů. Roste na otevřených stanovištích (např. sutě), nezřídka i v lesích. V Evropě je běžný na většině kontinentu. Podobná situace je i v ČR, kde patří k dominantním dutohlávkám na přirozených stanovištích horských oblastí. V nižších polohách zpravidla chybí v intenzivně zemědělsky využívaných územích, v regionech s bazickými horninami a vzácný je i v nejteplejších oblastech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 755, z toho ověřených 340. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024