Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.

dutohlávka olysávající

Dutohlávka olysávající, jak již český název napovídá, je charakterizována rozpadávající se až loupající se kůrou v apikálních částech podetií, kde se zároveň tvoří hrubé soredie. Nejvíce podobným a blízce příbuzným druhem je běžná C. furcata. Na molekulární úrovni však nejsou tyto taxony odlišeny (Pino-Bodas et al. 2015).

Roste na kyselé půdě otevřených stanovišť a ve světlých lesích. Ve střední Evropě patří k vzácným dutohlávkám. Její rozšíření má oceánické tendence (Ahti & Stenroos 2013). Z ČR pocházejí jen velmi roztroušené údaje ze západní části státu, a to včetně několika recentních nálezů.

Literatura: Pino-Bodas R., Burgaz A. R., Martín M. P., Ahti T., Stenroos S., Wedin M. & Lumbsch H. T. (2015): The phenotypic features used for distinguishing species within the Cladonia furcata complex are highly homoplasious. – Lichenologist 47: 287–303. Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024