Cladonia rei Schaer.

dutohlávka královská

Druh připomínající běžnou dutohlávku C. coniocraea, od které se liší hlavně vyššími podetii. Ta jsou nezřídka větvená či zakončená drobným pohárkem a jejich povrch kryjí mimo jemných soredií také granulky, šupinky či kůra. V tomto atlasu je lišejník řazen do morfologicky vymezeného agregátu C. subulata. Tento taxon je v terénu prakticky neodlišitelný a hlavní znaky spočívají v chemismu, kdy C. rei produkuje látky z komplexu kyseliny homosekikaiové, které ve vyšší koncentraci způsobují slabou UV+ bílou reakci. V mnohých případech se však nutné ověření pomocí TLC.

Jedná se o terikolní lišejník s vazbou na humus a mírně kyselou až bazickou půdu. Vzácněji se objevuje i na skalních substrátech či dřevě. Velká část lokalit pochází z antropogenních stanovišť, jako např. železniční náspy, výsypky, odkaliště, lomy a obnažené půdy v okolí lidských sídel. K zřejmě původním stanovištím patří suché trávníky, písčiny a okolí skalních výchozů. V Evropě i ČR patří k relativně častým dutohlávkám.

Literatura: Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia

nejčastější synonyma:Cladonia nemoxyna

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 94, z toho ověřených 47. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024