Cladonia rangiformis Hoffm.

dutohlávka bodavá

Nápadný lišejník s větvenými, kornatými, skvrnitě-areolovitými, víceméně šupinatými podetii, která jsou na koncových větévkách zpravidla hnědá. Velmi podobným, avšak blízce nepříbuzným lišejníkem je C. furcata, která většinou produkuje fumarprotocetra­rovou kyselinu, zatímco C. rangiformis tvoří atranorin a mastné lišejníkové látky.

Dutohlávka bodavá je typická především pro různé krátkostébelné trávníky, písčiny a výchozy skalek. Preferuje bazické substráty, ale nezřídka se vyskytuje i na kyselejších podkladech. V Evropě se jedná o běžný lišejník, a to zvláště v teplých oblastech, typicky v Mediteránu, kde na vápencových či sopečných horninách bývá dominantní dutohlávkou. Chybí v polárních a vysokohorských oblastech. Jeho rozšíření vykazuje subatlanstko-submediteránní charakter. V ČR se vyskytuje roztroušeně až místy hojně v nižších a středních polohách, hojně zejména v krasových oblastech.

Literatura: Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1144, z toho ověřených 264. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024