Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg.

dutohlávka sobí

Dutohlávka sobí je zřejmě vůbec nejznámějším zástupcem tohoto rodu, a to díky skutečnosti, že slouží jako potrava sobům v době mimo vegetační sezóny. Vyznačuje se robustním vzhledem a šedou barvou, kterou způsobuje přítomnost atranorinu (K+ žlutě). Velmi podobným lišejníkem je C. stygia, která často roste na stejných lokalitách a liší se černými nekrotickými bázemi podetií a červeným gelem uvnitř pyknid.

Řadí se k dominantám tundrových společenstev, kde roste zpravidla na kyselé půdě, případně na humusu a v mechových polštářích. V našich zeměpisných šířkách se objevuje kromě subalpínského bezlesí často také na sutích, vřesovištích, rašeliništích, písčinách, v některých typech borových a dubových lesů, v krátkostébelných trávnících, na skalních výchozech apod. Tento subkosmopolitní lišejník je hojný především v polárních krajinách, ale sahá i do poměrně teplých oblastí. V ČR se vyskytuje roztroušeně především na přirozených stanovištích od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2522, z toho ověřených 385. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024