Cladonia ramulosa (With.) J.R. Laundon

dutohlávka větvená

Velmi variabilní hnědoplodá dutohlávka s obvykle vytrvávající stélkou, sestávající z drobných, řádově milimetry velikých, křehkých lámavých šupinek, které bývají za vlhka nápadně světle zelené. Podetia jsou poměrně nízká, obvykle do 2 cm vysoká a velmi variabilní, a to i v rámci jediné populace. Odtud zřejmě pramení starší jméno této dutohlávky – C. anomaea. Nejčastěji jsou tvořena nepravidelnými zubatými pohárky, jindy jsou bezpohárkatá a mírně větvená. Jejich povrch je většinou částečně obnažený, případně je tvořen kůrou, šupinami či granulkami. Běžně jsou přítomna apotécia. Některé formy mohou připomínat např. C. phyllophora, která obvykle tvoří robustnější podetia, primární stélka záhy mizí a spolehlivě se pozná černajícími bázemi podétií.

Tento druh je v literatuře uváděn často z tlejícího dřeva a humusu, avšak české údaje pocházejí nejčastěji z různých kyselých (často písčitých) půd. Známy jsou i výskyty na mechatých skalách. Typickými stanovišti jsou skalní výchozy, světlé borové lesy, písčiny a vřesoviště. V rámci Evropy patří k suboceanickým lišejníkům, čemuž nasvědčuje i výskyt v ČR. V Čechách se vyskytuje roztroušeně na přirozených stanovištích hlavně v nižších a středních polohách. Na Moravě je velmi vzácná.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia

nejčastější synonyma:Cladonia anomaea, Cladonia pityrea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 95, z toho ověřených 80. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024