Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.

dutohlávka pohárkatá

Druh charakteristický širokými pohárky s hrubě kornatým, granulózním až šupinatým povrchem potédií. Uvnitř pohárku se nacházejí hrubé granulky, které mají zpravidla tvar destiček. Cladonia pyxidata je terikolním druhem kyselých půd, kde se vyskytuje zpravidla na otevřených stanovištích, jakými jsou např. skalní výchozy, sutě, vřesoviště, písčiny a reliktní bory. Objevuje se také přímo na skalách, ve spárách či v místech s drobnou akumulací půdy, vzácně také na bázích stromů. V Evropě patří k hojným dutohlávkám. Na našem území je rozšířena od nížin do hor a většina lokalit pochází z přirozených stanovišť.

Taxonomické vymezení tohoto lišejníku vyžaduje ještě další studium (Ahti & Stenroos 2013). Problematickým druhem je např. C. monomorpha popsaná z Nizozemska a lišící se mimo jiné nápadně šupinatými podetii (Aptroot et al. 2001). Formy plně odpovídající popisu tohoto taxonu jsou na území ČR vzácné a dle našich pozorování jsou součástí variability C. pyxidata. Na bazických substrátech je ekologickým vikariantem C. pocillum, která se liší nápadně vyvinutými a kompaktními přízemními šupinami. Některé formy C. pyxidata mohou být zaměnitelné také za zástupce z okruhu C. chlorophaea.

Literatura: Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89. Aptroot A., Sipman H. J. M. & van Herk C. M. (2001): Cladonia monomorpha, a neglected cup lichen from Europe. – Lichenologist 33: 271–283.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia

nejčastější synonyma:Cladonia monomorpha

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1306, z toho ověřených 459. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024