Cladonia portentosa (Dufour) Coem.

dutohlávka ježatá

Nápadná, bohatě větvená dutohlávka ze skupiny tzv. sobích dutohlávek, která připomíná např. druh C. mitis, avšak na rozdíl od něj obsahuje kyselinu perlatolovou, tudíž výrazně svítí pod UV. Navíc tenké koncové větvičky C. portentosa jsou otočené všemi směry, čímž získává typický ježatý vzhled. V úvahu připadá i záměna se vzácnou C. stellaris.

Vyskytuje se na víceméně kyselé, často písčité půdě vřesovišť, písčin a borových lesů. Je považována za suboceánický lišejník, který je ve střední Evropě rozšířen jen lokálně. Na našem území se vyskytuje hlavně v západních Čechách a v severočeské pískovcové oblasti, kde je v oblasti Kokořínska a Českého Švýcarska poměrně hojný. Na řadě svých historických lokalit druh vymizel, ať už využitím ploch k jiným účelům nebo obohacením substrátu živinami.

Literatura: Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. & Peksa O. (2011): Zajímavé nálezy vzácných a přehlížených dutohlávek v České republice. – Bryonora 48: 34–50. Pišút I. (1982): Die Verbreitung der Flechte Cladonia portentosa in der Tschechoslowakei. – Preslia 54: 193–199.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia

nejčastější synonyma:Cladonia impexa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 175, z toho ověřených 136. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024