Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng.

dutohlávka mnohoprstá

Červenoplodá dutohlávka s oranžovými bázemi spodních stran přízemních šupin a většinou nevětvenými podétii, někdy zakončenými úzkými pohárky. Vyskytuje se na tlejícím dřevě, bázích stromů, humusu, kyselé půdě a vzácně i mechatých skalách a kamenech. Řadí se k boreálně-montánním lišejníkům s preferencí k oblastech s oceánickým klimatem. Na území střední Evropě je hojným lišejníkem v horských oblastech. Podobně i na našem území se častěji vyskytuje zhruba nad 700 m n. m., i když lokálně hojnější může být např. v inverzních roklích severočeských pískovcových měst. Častá je např. ve smrkových lesích. Pokud se vyskytuje jen v podobě přízemních šupin nebo málo vyvinutých podetií, může být snadno přehlédnuta nebo stěží odlišitelná od běžného druhu C. macilenta.

Kromě typických forem s thamnolovou kyselinou jsou z oceánických oblastí Evropy a Severní Ameriky známé také populace obsahující squamatovou kyselinu, které jsou odlišovány jako samostatný taxon C. umbricola. Od nás zatím nebyla tato dutohlávka dokladována.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia

nejčastější synonyma:Cladonia flabelliformis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 455, z toho ověřených 235. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024