Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg.

dutohlávka šídlovitá

Dutohlávka s nevětvenými až mírně větvenými podetii se sorediózním povrchem, které jsou často zakončené pohárkem. Velmi podobným lišejníkem je C. rei, kterou lze spolehlivě poznat podle přítomnosti látek z komplexu kyseliny homosekikaiové, které ve vyšší koncentraci způsobují slabou UV+ bílou reakci. Cladonia subulata však konstantě produkuje kyselinu fumarprotocetra­rovou (Pd+ červeně), která u C. rei někdy chybí. V mnohých případech je však nutné ověření pomocí TLC. Cladonia subulata je velmi variabilním lišejníkem. Některé formy mohou být zaměněny za C. coniocraea, C. fimbriata či dokonce C. chlorophaea. Zajímavostí je, že C. subulata je typovým druhem rodu Cladonia, takže podle ní byl tento rod popsán.

Tento acidofilní druh roste na obnažených půdách, vzácně také na humusu či tlejícím dřevě. Vyskytuje se na přirozených i antropogenních stanovištích od nížin do hor. V Evropě i v ČR patří k hojným lišejníkům rozšířeným po celém území. Velká část údajů z ČR byla však zařazena do morfologicky vymezeného agregátu C. subulata kvůli obtížné determinaci tohoto druhu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 134, z toho ověřených 68. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024