Cladonia turgida Hoffm.

dutohlávka naduřelá

Lišejník charakteristický nápadně vyvinutými přízemními šupinami, které bývají zpravidla jakoby nafouklé (nebo konvexní). Podetia často chybí, jsou robustní, kornatá a větvená. Tento boreálně-montánní lišejník roste převážně na kyselých půdách s nízkou konkurencí cévnatých rostlin, např. na vřesovištích a ve světlých lesích (hlavně borech). Ve střední Evropě se jedná o vzácný lišejník. V ČR je známý hlavně ze středních nadmořských výšek až podhorských oblastí. Druh evidentně ustoupil a v současnosti je známý z necelé desítky lokalit. Nejvíce z nich bylo zaznamenáno na hadcích ve Slavkovském lese.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 28, z toho ověřených 24. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024