Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg.

dutohlávka hvězdovitá

Poměrně nápadná dutohlávka s převažujícím tri- až tetrapolytomickým větvením podetií. Dalším znakem oproti velmi podobné subsp. biuncialis je chybějící práškovitý povrch centrální dutiny podetií a jen ojedinělá přítomnost kyseliny squamatové. Oba poddruhy jsou molekulárně oddělené, avšak kvůli drobným rozdílům v DNA a variabilitě znaků jsou rozlišovány pouze na úrovni subspecie (Stenroos et al. 2015). V minulosti nebyly tyto taxony odlišovány, tudíž nejisté údaje jsou řazeny do skupiny C. uncialis agg.

Nominátní poddruh C. uncialis vykazuje v rámci Evropě spíš kontinentálnější tendence. Objevuje se na kyselých, často písčitých půdách, případně i humusu v okolí skalních výchozů, na sutích, vřesovištích a ve světlých borových lesích. V ČR je hojnější než subsp. biuncialis a vyskytuje se roztroušeně od nížin do hor. Na Moravě je tento taxon vzácný.

Literatura: Stenroos S., Pino-Bodas R., Weckman D. & Ahti T. (2015): Phylogeny of Cladonia uncialis (Cladoniaceae, Lecanoromycetes) and its allies. – Lichenologist 47: 215–231.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 60, z toho ověřených 59. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024