Cladonia uncialis subsp. biuncialis (Hoffm.) M. Choisy

dutohlávka hvězdovitá

Poddruh s převažujícím (anisotomicko-)dichotomickým větvením a práškovitým povrchem centrální dutiny v podetiích, který zpravidla tvoří kyselinu squamatovou. Vyskytuje se na kyselých půdách sutí, vřesovišť, rašelinišť a v okolí skalních výchozů. V Evropě vykazuje nápadné oceanické tendence. Ve střední části kontinentu je relativně vzácný. České populace jsou soustředěny na vlhké horské sutě, např. v Krkonoších, Brdech a Hrubém Jeseníku. V minulosti nebyl u nás tento poddruh rozlišován, takže starší údaje jsou řazeny do skupiny C. uncialis agg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia Cladonia uncialisČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 94, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024