Clauzadea chondrodes (A. Massal.) Clauzade & Cl. Roux

Málo známý vápnomilný druh charakteristický bílou korovitou stélkou a hnědými až černými, za mokra červenohnědými, neojíněnými apotecii v mělkých jamkách. Roste na vápencích a dolomitech, většinou na místech krátkodobě smáčených po dešti. Evropské rozšíření sahá od Středomoří po mírný pás. Historické údaje z ČR pocházejí např. od Žďáru nad Sázavou, z Pavlovských vrchů a Štramberka. Recentně byl druh zaznamenán na vápencích v NP Podyjí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae ClauzadeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024