Bryobilimbia sanguineoatra (Wulfen) Fryday, Printzen & S. Ekman

šálečka

Blízký příbuzný druhu B. hypnorum, charakterizovaný také hnědými apotecii a tenkou lesklou membránovitou stélkou, pokrývající obvykle epifytické mechorosty, ale nezřídka rostoucí i přímo na borce či dřevu. Zejména v oceánicky laděných oblastech se tento druh vyskytuje mnohem častěji také na skalních mechorostech, příp. přechází i přímo na skály. Od B. hypnorum se liší zejména mikroskopicky v charakteru askospor, které jsou většinou neseptované a užší, bez výrazného perisporu (Fryday et al. 2014). Bryobilimbia sanguineoatra u nás roste velmi vzácně v humidních lesích zejména na Šumavě, jednotlivě i jinde v jižní polovině státu. V rámci střední Evropy je častější asi jenom v některých vlhčích oblastech Alp.

Literatura: Fryday A. M., Printzen C. & Ekman S. (2014): Bryobilimbia, a new generic name for Lecidea hypnorum and closely related species. – Lichenologist 46: 25–37.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Bryobilimbia

nejčastější synonyma:Lecidea sanguineoatra

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024