Bryobilimbia hypnorum (Lib.) Fryday, Printzen & S. Ekman

šálečka

Lišejník s tmavohnědými, záhy vypouklými, někdy i složenými apotécii na tenké šedohnědé mizející stélce. Stejně jako ostatní zástupci rodu se mikroskopicky vyznačuje tmavým hypoteciem, vesměs jednoduchými parafýzami a častou přítomností pigmentu „hypnorum-blue“ (K+ modravě zelené granulky v hymeniu). Potenciálně zaměnitelným terikolním druhem ve vysokých horách je šálečka Lecidea berengeriana, která má však výrazně tlustší, téměř čistě bílou stélku a pod mikroskopem nápadně ztlustlé parafýzy. I tento druh může vzácně tvořit pigment „hypnorum-blue“ (Fryday et al. 2014). Od svého nejbližšího příbuzného, B. sanguineoatra, který obvykle porůstá zejména epifytické mechorosty, se rozeznává nejlépe podle širších askospor, které mají tlustý zvrásněný obal a jsou často dvoubuněčné (Fryday et al. 2014).

Tato šálečka obvykle porůstá mechorosty, rostlinné zbytky či humus na vápnité zemi a balvanech/skalkách na otevřených stanovištích v horách. Vzácně může přecházet i na dřevo či mechatou borku stromů. V České republice je druh známý pouze z několika lokalit v Krkonoších a Hrubém Jeseníku, kde se vyskytuje zejména v karech na vápnitých podkladech. V rámci střední Evropy je hojný např. ve vápencových částech Alp a Karpat.

Literatura: Fryday A.M., Printzen C. & Ekman S. (2014): Bryobilimbia, a new generic name for Lecidea hypnorum and closely related species. – Lichenologist 46: 25–37.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Bryobilimbia

nejčastější synonyma:Mycobilimbia hypnorum, Lecidea hypnorum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024